Prva godina
puskice OET 1
puskice OET 2
puskice Osnovi elektronike
puskice Matematika 1
puskice Matematika 2
puskice Inženjerska matematika
puskice ORT 1
puskice ORT 2
puskice Programiranje 1
puskice Fizika
puskice Engleski 1
puskice Elektronika NRT i MET
puskice Internet servisi
puskice Osnovi menadžmenta
puskice Aplikativni softver
puskice Osnovi televizije
puskice Osnovi elektroenergetike
puskice Elektrotehnički materijali i komponente
puskice Marketing
puskice Sociologija
puskice Osnovi audiotehnike
puskice Arhitektura i orgranizacija računara 2
Druga godina
puskice Digitalna obrada signala
puskice Mikroračunari
puskice Upravljanje projektima
puskice Digitalne telekomunikacije
puskice Baze podataka
puskice Računarske mreže
puskice Digitalna Integrisana Elektronika
puskice Programiranje 2
puskice Objektno programiranje
puskice Elektronsko poslovanje 1
puskice Elektronsko poslovanje 2
puskice Trgovinsko pravo
puskice Montaža i servisiranje računara
puskice Internet tehnologije
puskice Kompjuterska animacija 1
puskice Digitalne multimedije 1
puskice Digitalne multimedije 2
puskice Analogna elektronika
puskice Telekomunikacije
puskice Elektromotorni pogoni
puskice Električne instalacije i osvetljenja
puskice Električne mašine 1
puskice Električne mašine 2
puskice Osnovi animacije
puskice Komunikologija
puskice Elementi elektroenergetskih sistema
puskice Upravljanje troškovima
puskice Elektrane i razvodna postrojenja
puskice Midi sistemi
puskice Mediji masovne komunikacje
puskice Web dizajn
puskice Studijska audiotehika
Treća godina
puskice Engleski 2
puskice Inteligentne računarske tehnologije
puskice Klijent server sistemi
puskice Operativni sistemi 1
puskice Operativni sistemi 2
puskice Internet programiranje 1
puskice Internet programiranje 2
puskice Protokoli u računarskim mrežama
puskice Sigurnost u računarskim mrežama
puskice Programabilna logička kola
puskice Tehnike vizuelnog programiranja
puskice Finansijski menadžment
puskice Održavanje elektroenergetskih uređaja
puskice Programiranje u jeziku JAVA
puskice Distribucija i prodaja električne energije
puskice Ozvučenje
puskice Poslovni software
puskice Računari i periferije
puskice Softversko inzenjerstvo
Ostalo
puskice Profesori
puskice Tutoriali
puskice Top 10
puskice Pravilnik
puskice Port skener
puskice Hash generator md5 sha1
puskice SEO Google rangiranje
puskice SEO Yahoo rangiranje
puskice SEO MSN rangiranje
puskice Web servis vremenska prognoza
puskice Web servis kursna lista
puskice Web servis kursna lista za sutra
puskice Linkovi

 Tutorial JAVA

Prvi program (Pozdrav)

Otvorite omiljeni text editor i kucajte sledeće (može i bez komentara)

public class pozdrav {

   public static void main(String[] args) {
      // komentar
      /* viselinijski
          komentar */
      
      System.out.println("Pozdrav, Ovo radi ");
   }
}

Fajl obavezno sačuvati kao pozdrav.java (isto kao naziv public class)

Radi lakseg rada sačuvajte fajl na lokalnom disku C:
Otvorite komandnu liniju (start/run kucati cmd) i pozicionirajte se na c:\ (koristiti komandu cd.. za kretanje ka root-u)
Kucajte
javac pozdrav.java
(pozivanje java kompajlera i naziv .java fajla)
Kada zavrsi kompajliranje (nekoliko sekundi) kucajte
java pozdrav

Ako ispiše pozdravnu liniju znači da ste uspeli

Prvi applet (Pozdrav)

Otvorite omiljeni text editor i kucajte sledeće

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class PozdravApplet extends Applet {

   public void paint(Graphics g) {
       g.drawString("Pozdrav svima !", 50, 25);

   }
}

Fajl sačuvati kao PozdravApplet.java

Radi lakseg rada sačuvajte fajl na lokalnom disku C:
Otvorite komandnu liniju (start/run kucati cmd) i pozicionirajte se na c:\ (koristiti komandu cd.. za kretanje ka root-u)
Kucajte
javac PozdravApplet.java
(pozivanje java kompajlera i naziv .java fajla)

Sada ponovo otvorite omiljeni text editor i napravite html stranu i pozovite Vaš applet pomoću applet taga.

<applet code="VašApplet.class" width="širina u px" height="visina u px"></applet>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Pozdrav Applet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p>Ovo je applet PozdravApplet:</p>
<applet code="PozdravApplet.class" width="150" height="50">
</applet>
</BODY>
</HTML>

Sačuvajte ovaj tekst kao PozdravApplet.html (obavezno kao .html) i obavezno u istom folderu gde se nalazi Vaša klasa (u ovom slucaj klasa PozdravApplet.class se nalazi na c:)

Pokrenite fajl PozdravApplet.html i Vaš browser bi trebalo da prikaže Vaš pozdravni applet

Programe mozete preuzeti sa stranice Internet programiranje 1


VIŠER Vesti

[ 12.07.2013, 15.14 ] Odobrene teme diplomskih radova (NV:08.07.2013.) Link

[ 12.07.2013, 07.58 ] Stipendije i krediti za mesec jun Link

[ 11.07.2013, 11.42 ] Naknadna odbrana vežbi iz Baza podataka pred semptembarski ispitni rok Link

[ 05.07.2013, 12.56 ] Odobrene teme diplomskih radova (NV:03.07.2013.) Link

[ 04.07.2013, 20.12 ] SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE-Rezultati drugog kolokvijuma Link

[ 04.07.2013, 16.23 ] SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE_Rešenja zadataka_drugi kolokvijum Link

[ 03.07.2013, 11.51 ] Naknadna odbrana vežbi iz Mikroračunara - Septembar 2013 Link

[ 03.07.2013, 11.45 ] Stručna praksa (smer NRT) - Septembarski ispitni rok Link

[ 03.07.2013, 11.35 ] Stručna praksa - Smer NRT Link

[ 02.07.2013, 09.32 ] Memorijski sistemi - Rezultati predispitnih obaveza Link


Puskice i skripte VISER
SEO Optimizacija sajta | Menjačnica | Žute strane
Aluminijumska stolarija | Alu stolarija
Rent a car Beograd