Prva godina
puskice OET 1
puskice OET 2
puskice Osnovi elektronike
puskice Matematika 1
puskice Matematika 2
puskice Inženjerska matematika
puskice ORT 1
puskice ORT 2
puskice Programiranje 1
puskice Fizika
puskice Engleski 1
puskice Elektronika NRT i MET
puskice Internet servisi
puskice Osnovi menadžmenta
puskice Aplikativni softver
puskice Osnovi televizije
puskice Osnovi elektroenergetike
puskice Elektrotehnički materijali i komponente
puskice Marketing
puskice Sociologija
puskice Osnovi audiotehnike
puskice Arhitektura i orgranizacija računara 2
Druga godina
puskice Digitalna obrada signala
puskice Mikroračunari
puskice Upravljanje projektima
puskice Digitalne telekomunikacije
puskice Baze podataka
puskice Računarske mreže
puskice Digitalna Integrisana Elektronika
puskice Programiranje 2
puskice Objektno programiranje
puskice Elektronsko poslovanje 1
puskice Elektronsko poslovanje 2
puskice Trgovinsko pravo
puskice Montaža i servisiranje računara
puskice Internet tehnologije
puskice Kompjuterska animacija 1
puskice Digitalne multimedije 1
puskice Digitalne multimedije 2
puskice Analogna elektronika
puskice Telekomunikacije
puskice Elektromotorni pogoni
puskice Električne instalacije i osvetljenja
puskice Električne mašine 1
puskice Električne mašine 2
puskice Osnovi animacije
puskice Komunikologija
puskice Elementi elektroenergetskih sistema
puskice Upravljanje troškovima
puskice Elektrane i razvodna postrojenja
puskice Midi sistemi
puskice Mediji masovne komunikacje
puskice Web dizajn
puskice Studijska audiotehika
Treća godina
puskice Engleski 2
puskice Inteligentne računarske tehnologije
puskice Klijent server sistemi
puskice Operativni sistemi 1
puskice Operativni sistemi 2
puskice Internet programiranje 1
puskice Internet programiranje 2
puskice Protokoli u računarskim mrežama
puskice Sigurnost u računarskim mrežama
puskice Programabilna logička kola
puskice Tehnike vizuelnog programiranja
puskice Finansijski menadžment
puskice Održavanje elektroenergetskih uređaja
puskice Programiranje u jeziku JAVA
puskice Distribucija i prodaja električne energije
puskice Ozvučenje
puskice Poslovni software
puskice Računari i periferije
puskice Softversko inzenjerstvo
Ostalo
puskice Profesori
puskice Tutoriali
puskice Top 10
puskice Pravilnik
puskice Port skener
puskice Hash generator md5 sha1
puskice SEO Google rangiranje
puskice SEO Yahoo rangiranje
puskice SEO MSN rangiranje
puskice Web servis vremenska prognoza
puskice Web servis kursna lista
puskice Web servis kursna lista za sutra
puskice Linkovi

Tutorial baze podataka 1

Tutorial

Kreiranje i editovanje baze, unos i editovanje podataka

Vežbe radi napravićemo novu bazu podataka, tabelu, uneti i editovati podakte. Otvorite Microsoft Office Access i idite na FILE/NEW i izaberite BLANK DATABASE i sačuvajte bazu pod željenim imenom. Otvoriće se novi prozor i treba izabrati QUERIES i dvoklik na CREATE QUERY IN DESIGN VIEW. Otvoriće se novi prozo SHOW TABLE. Zatvorite ga na CLOSE i iz toolbara izaberite opciju QUERY/SQL SPECIFIC/UNION. Na ovaj način dobijate prostor gde ćete pisati SQL upite. Kasnije kada zatreba novi upit na ovaj način ćete otvoriti prostor za novi upit.

Kreiranje tabele, brisanje i modifikacija

Kreiranje tabele (CREATE TABLE) Koristi se naredba CREATE TABLE ime_tabele, lista atributa i njihovi tipovi

Primer: Kreirati novu tabelu pod nazivom vezba koji sadrži sledece atribute i tipove
id – integer, zabrana praznog unosa (not null), primarni ključ
ime – promenljiva dužine 20 karaktera, dozvoljena null vrednost
prezime – promenljiva dužine 20 karaktera, dozvoljena null vrednost

CREATE TABLE vezba (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
ime VARCHAR(20),
prezime VARCHAR(20)
);

Objasnjenje:

INTEGER - intiger (celobrojna vrednost)
NOT NULL – Zabranjeno prazna vrednost, takozvana NULL vrednost
PRIMARY KEY – Primarni ključ
VARCHAR(20) – Promenljiva dužine 20 karaktera

Editovanje tabele (ALTER TABLE)

Za editovanje tabele koristi se naredba ALTER TABLE Dodavanje novog atributa
ALTER TABLE naziv_vaše_tabele
ADD naziv_atributa tip;

Primer:
Dodati u tabelu vezba atribut proba promenljive dužine od 15 karaktera

ALTER TABLE vezba
ADD proba VARCHAR(15);

rezultat:
Ubačen novi atribut pod nazivom PROBA koji kao tip ima promenljivu (VARCHAR) dužine 15 karaktera

Menjanje i dodavanje vrednosti TIP postojećem atributu (ALTER COLUMN)

ALTER TABLE naziv_vaše_tabele
ALTER COLUMN naziv_atributa tip;

Primer:
Promeniti tip atributu proba sa 15 promenljivih karaktera na 20 i zabraniti prazan (NULL) unos
ALTER TABLE vezba
ALTER COLUMN proba VARCHAR(20) NOT NULL;

Rezultat:
Atribut proba menja tip VARCHAR(15) u varchar(20) i dobija tip NOT NULL, to jest zabranu praznog unosa

Brisanje atributa iz tabele (DROP)

ALTER TABLE ime_vaše_tabele
DROP COLUMN naziv_atributa;

Primer:
Obrisati atribut proba iz tabele vezba
ALTER TABLE vezba
DROP COLUMN proba;

Rezultat:
Obrisan atribut proba iz tabele vezba

Brisanje cele tabele (DROP)

DROP TABLE ime_vaše_tabele;

Primer:
Obrisati tabelu vezba

DROP TABLE vezba;

Rezultat:
Obrisana je tabela vezba

Ažuriranje baze

Pošto smo obrisali tabelu VEZBA kreirajte je ponovo pomoću sledećeg upita kako bi smo uneli podatke u tabelu

CREATE TABLE vezba (
id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
ime VARCHAR(20),
prezime VARCHAR(20)
);

Unos podataka u novu tabelu

Unos podataka vrši se pomoću naredbe
INSERT INTO naziv_vaše_tabele [atributi] VALUES [vrednosti]

Primer 1: Unos svih vrednosti za datu tabelu
Unesite pod ID 15 ime PERA prezime PERIC

INSERT INTO vezba (id, ime, prezime)
VALUES (15, 'PERA', 'PERIC');

Treba napomenuti da tekstualni zapis mora da sadrži znake navodnika ili apostrof za razliku od brojevnih vrednosti

Ovaj primer može da se izvrsi i na sledeći način
Pošto je ID primarni ključ on ne dozvoljava dupliranje vrednosti tako da za sledeci upit uzmite vrednost 16.

INSERT INTO vezba
VALUES (16, 'PERAAAA', 'PERICCCC');

Ovde posle INSERT INTO vezba nedostaju nazivi atributa, pa se vrednost 16 daje prvom, PERAAAA drugom i PERICCCC trecem atributu
Ovaj primer može da se izvrši i na treci način (promenite vrednost ID na 17)

INSERT INTO vezba (ime, id, prezime)
VALUES ('PERAB',17, 'PERICD');

Dakle, bitno je voditi računa o tome kako smo naveli atribute da tim redosledom i dodeljujemo vrednost ili da ne navodimo atribute ali da onda unosimo sve vrednosti po redu.
E sad može biti problem ako treba uneti samo odredjene vrednosti a ne sve na samom početku
U našem slučaju nije nam poznato prezime

Primer 2: Unos pojedinih vrednosti za datu tabelu
Uneti pod ID 20 ime ACA

INSERT INTO vezba (id, ime)
VALUES (20, 'ACA');

Ovde smo naveli samo pojedine atribute (samo one za koje imamo da unesemo vrednosti u bazu) i dodelili samo njihove vrednosti pravilnim redosledom

UPDATE ili ažuriranje vrednosti atributa

Ažuriranje vrednosti vrši se naredbom

UPDATE naziv_vaše_tabele
SET ATRIBUT = vrednost
WHERE uslovi

Primer:
Treba dodati osobi čiji je ID = 20 ili ime ACA prezime JOVANOVIC

UPDATE vezba
SET prezime="JOVANOVIC"
where id = 20

Za uslov (where) smo zadali da je ID = 20, a isto bi i uradili kada bo umesto ID = 20 stavili IME = “ACA”

Brisanje n-torki ( redova )

Brisanje se vrši pomoću naredbe DELETE
DELETE
FROM naziv_vaše_tabele
WHERE lista uslova

Primer: Brisanje n-torki
Obrisati osobu sa ID = 16
DELETE *
FROM vezba
WHERE id = 16

Rezultat:
Obrisano je samo prezime osobi sa ID = 16

Naredbe za rukovanje podacima nećemo koristiti jer je baza previse prosta za takve stvari.
Za te SQL upite potrebno je skinuti školsku bazu (180KB) i koristiti tutorial 2

Vazno !

Ovim putem se izvinjavam za greške koje su možda slučajno promakle kao i za stopostotnu ispravnost teksta.
Pedja

Nazad na početak


VIŠER Vesti

[ 12.07.2013, 15.14 ] Odobrene teme diplomskih radova (NV:08.07.2013.) Link

[ 12.07.2013, 07.58 ] Stipendije i krediti za mesec jun Link

[ 11.07.2013, 11.42 ] Naknadna odbrana vežbi iz Baza podataka pred semptembarski ispitni rok Link

[ 05.07.2013, 12.56 ] Odobrene teme diplomskih radova (NV:03.07.2013.) Link

[ 04.07.2013, 20.12 ] SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE-Rezultati drugog kolokvijuma Link

[ 04.07.2013, 16.23 ] SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE_Rešenja zadataka_drugi kolokvijum Link

[ 03.07.2013, 11.51 ] Naknadna odbrana vežbi iz Mikroračunara - Septembar 2013 Link

[ 03.07.2013, 11.45 ] Stručna praksa (smer NRT) - Septembarski ispitni rok Link

[ 03.07.2013, 11.35 ] Stručna praksa - Smer NRT Link

[ 02.07.2013, 09.32 ] Memorijski sistemi - Rezultati predispitnih obaveza Link


Puskice i skripte VISER
SEO Optimizacija sajta | Menjačnica | Žute strane
Aluminijumska stolarija | Alu stolarija
Rent a car Beograd